Sunday, Nov. 15, 2015

Monday, Nov. 16, 2015

Tuesday, Nov. 17, 2015

Wednesday, Nov. 18, 2015

Thursday, Nov. 19, 2015

Friday, Nov. 20, 2015

 • -

  Excel 2

  Location:
  Academic Center
  Room:
  103
  RSVP

Saturday, Nov. 21, 2015

 • -

  Excel 2

  Location:
  Academic Center
  Room:
  103
 • -

  Excel 3

  Location:
  Academic Center
  Room:
  103

Sunday, Nov. 22, 2015